NAZARET HEALTH PRODUCTS

נצרת שוברת שיא עולם

נצרת שוברת שיא עולם

תבנית החלבה הגדולה והארוכה בעולם !

Read More
השתתפות בית חרושת נצרת בכנס  התיירות הבינלאומית i.m.t.m

השתתפות בית חרושת נצרת בכנס התיירות הבינלאומית i.m.t.m

כתבות כתבותהנהלת אורתרא ארגנה כנס התיירות הבינלאומי אשר השתתפו בו צדדים רבים העוסקים בתיירות ומסחר ממדינות שונות בעולם – כמו סין * תורכיה * גרמניה * איטליה * ספרד * ועוד .......

Read More
ביקור קבוצת שיפים מקנדה בהשתתפות השפית בוני שטירן

ביקור קבוצת שיפים מקנדה בהשתתפות השפית בוני שטירן

ביקור השפית בוני שטירן מקנדה לעיר נצרת ובמיוחד לחברת חלבה נצרת הביקור נערך בתאריך 3-4-2011

Read More